Ngoài việc là người bạn đồng hành với học sinh, sinh viên trong học tập. Là một chiến hữu với nhân viên văn phòng . Máy tính còn là thương hiệu để quảng bá hình ảnh đối tác, bằng những sản phẩm quà tặng được đính logo…..